برگزاری نشست «تجربه اجرای طرح‌های کتابخوانی در مدارس»

 گروه «رهایی» با همکاری انجمن علمی انسان‌شناسی دانشگاه تهران نشست یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ «تجربه ی اجرای طرح‌های کتابخوانی در مدارس» را برگزار می کند. این نشست چهارمین نشست از نخستین دوره نشست‌های گفتگویی است که با حضور فریبا اقدامی برگزار می شود.

نشست چهارم
تجربه اجرای طرح‌های کتابخوانی در مدارس
با حضور و ارائه فریبا اقدامی
یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست پنجم
ضرورت بهره‌گیری از شیوه‌های نمایشی در مدارس ایران
با حضور و ارائه بابک نیستانکی
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست ششم
چیستی و چگونگی تئاتر تعلیمی
با حضور و ارائه حسین فدایی‌حسین
سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست هفتم
تئاتر شورایی به‌ مثابه ی آموزش‌گری
با حضور و ارائه آریان رضایی
سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست هشتم
روش‌های پژوهش مشارکتی بر اساس تجربیات فریره
با حضور و ارائه فاطمه مقدسی
سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

 نشست‌ها از ساعت ۱۲:۳۰ در دانشکده یعلوم اجتماعی دانشگاه تهران – کلاس ۳۰۶ برگزار خواهد شد.

برای دریافت چکیده ی مطالبی که در نشست‌ها مطرح خواهد شد به اینجا (link is external)یا aaut.ir مراجعه کنید.