ثبت نام

روز های ثبت نام

روز های ثبت نام در مدرسه فرهنگ سال آموزشی 1402-1401...

farhang school
کچالو!

کچالو!- 21 مرداد 1400 سالها پیش دوستی پرسید شرط نام...

یونس جان❤

همین چند روز قبل با مادر و دو خواهرش آمدند...

writing
آرزوهاتو بنویس.😊

1399-08-08 وقتی که بچه بودم یکی از آرزوهام داشتن یه...

این روزها

1399-6-18- از شنبه نام نویسی سال نو را آغاز کرده...

registration
صدای پای مهر❤️

1399-6-10-ساعت هفت صبح دیدم با یک شماره ناشناس چندتا زنگ...

ثبت نام
رازمحمد

1398-6-13- دیروز صبح یکی از دوستانم-جناب حامد رحیمی- زنگ زد...

سعید

1398-6-2- در کتابخانه نشسته بودم که در باز شد و...

امیرمحمد گریز پای❤️

1398-4-4- امروز نزدیک چاشت رفتم دبستان. خوشبختانه کلاسهای تابستانی و...

 خواهران دو قلو!

1395-08-04- زهرا و فرشته دو خواهر دوقلویی هستند که به...

تلخ و شیرین

1394-7-20 - هدیه ی فایزه چند روز پیش پیرمردی مدرسه...

نامه دانش آموزان

هر ساله تعداد زیادی از دانش آموزان مدرسه با برطرف...