جام جم

گزارش جام جم از کودکان آفتاب

گوشه‌ای از زندگی چند جوان اهل افغانستان كه سختی‌ها را...