جشن الفبا

کلاس اولی ها
جشن الفبای کلاس اولی های مدرسه فرهنگ

جشن الفبای کلاس اولی های مدرسه فرهنگ جشن با سواد...

first Grader students
جشن الفبا

جشن الفبا- نویسنده حبیبه اکبری (ناظم مدرسه)- 26 اردیبهشت ماه...

farhang school
جشن الفبا

جشن الفبا- نویسنده نادر موسوی 1398-2-15 هنگامی که بچه های...

روزهای پایانی

1398-2-15-خسته و کوفته از دو هفته بدو بدو نمایشگاه خوابیده...

farhang school
جشن دانایی

جشن دانایی- نویسنده نادر موسوی 1398-2-15 هنگامی که بچه های...

جشن الفبا

 1397-2-24-جشن دانایی جشن الفبای بچه های کلاس یکمی بود، این...

boy first grade
جشن الفبای پسران کلاس یکمی

جشن یادگیری همه ی حروف الفبا با شادی و خنده...

first grade
آی لاو یو!

آی لاو یو!- نویسنده نادر موسوی 1397.02.25 هنگام عکس انداختن...

جشن الفبا
ناله ی سنگ…

1396-3-4- جشن الفبای کلاس اولی ها دیروز و امروز جشن...

جشن الفبا
«الف» سرگردان «ب» را چی کردی…

1395-3-6 - جشن الفبای دانش آموزان کلاس اول بچه هایی...

first grader student
جشن الفبا

جشن الفبا 1394-3-12 جشن الفبای کلاسهای اولی ها

alphabet celebration
رفیق راه!

رفیق راه!- نویسنده نادر موسوی 1392-3-01 امتحانات بچه ها و...

Alphabet celebration
جشن الفبا

جشن الفبا- نویسنده نادر موسوی- اردیبهشت 1391 جشن الفبای بچه...