جشن نام

name celebration
جشنِ “نام”

1399-10-15- در سال‌های گذشته و در چنین روزهایی، بچه ها...

نام نویسی
فصل شکوفه ها

فصل شکوفه ها- نویسنده نادر موسوی- اول بهمن ماه 1398...

celebration
جشنِ “نام”

جشنِ "نام"- 1399 در سال‌های گذشته و در چنین روزهایی،...

Name-celebration
جشن نام نویسی

1397-12-25- امروز هم سه نفر از دانش آموزان کلاس اولی...

farshad
فرشاد

1397-10-24- سرانجام فرشاد هم یاد گرفت نامش را بنویسد. 😍

شیرینی نام نویسی

1397-9-20- رزما امروز هم برای پیگیری بازرسی از کلاسها در...

جشن نام «نادر موسوی»

جشن نام «نادر موسوی» 1397-1398 جشن «نوشتن نام» یکی از...

name celebration
ستایش

ستایش- نویسنده نادر موسوی- 23-11-1396 امروز ستایش هم یادگرفت نامش...

“ب” مانند بکتاش

1396-10-25- زنگ دوم رفته بودم دبستان که دیدم بانو عاطفه...

دایناسور!

1395-9-7-"اسما" دانش آموز کلاس اول است. او نوشتن نامش را...