جشن یلدا

جشن یلدا – 1401

جشن یلدا در مدرسه فرهنگ آذر ماه 1401

clips
آماده سازی بسته های شب یلدا در مدرسه فرهنگ

آماده سازی بسته های شب یلدا (بلندترین شب سال) در...

celebration

  1399-9-30-جشن شب یلدا🍉 با ترس و لرز و با...

Yalda-celebration
یلدا

1398-10-10-دیروز جشن یلدا بود با مراسم آش پزان. بسته بودن...

celebration
یلدای تان خجسته باد♥️

1397-9-27- یلدای تان خجسته باد♥️ جشن شب یلدا را بچه...

celebration
جشن یلدا 1397

جشن یلدا 1397 مدرسه فرهنگ

"Yalda* Day"
با جوجه ها در آخر پاییز!

با جوجه ها در آخر پاییز! 1393-9-29  سفره ی «روز...