روزنوشت

پیچَلَک در پیچَلَک

پیچَلَک در پیچَلَک- نویسنده نادر موسوی 1399-5-12 برادر دوستی قرار...

diary notes
دانایی

دانایی😊- نویسنده نادر موسوی 1399-3-11 امروز در میان فیلم های...

روزنوشت♥️

1399-2-11- قرار شد به همه ی بچه ها بسته های...

نقل و نبات ها…

نقل و نبات ها- نوشته بانو مژگان نظری 1398-3-3- در...

خانه ی دوست

نرگس در مدرسه ی دولتی درس می خواند و امسال...

Nader Musavi
بلای نولدار 😍

  1398-1-8- روستای طالب آباد شهریور 1386 با دوستم رضا...

farhang school
کاغذ جادویی کوچک سودمند

کاغذ جادویی کوچک سودمند- نویسنده نجممه یعقوبی (ناظم پیشین مدرسه)-...

یاد نوشته ای از تابستان 23 مرداد 1396

دلم رفتن می خواهد، نمی دانم کجا اما می خواهم...

یادگارها

یادگارها- کتابخانه دبستان-12-4-1396 دیروز رفتم کتابخانه که دیدم بانو عطایی...

آموزش پنهان نوشتن و اندیشیدن

بچه ها در مدرسه بیشتر وقت ها به آموزش مستقیم...

لبخند لب را زیباتر می کند…

شکیلا عبیدی دانش آموز کلاس اول دبستان فرهنگ. نوشته های...

روزنوشت
دفتر زندگی

دفتر زندگی- نویسنده نادر موسوی 15 شهریور ماه 1392 چند...