شب یلدا

celebration
جشن یلدا خجسته باد

شاد هستم چون با تو هستم من می شود با...

clips
آماده سازی بسته های شب یلدا در مدرسه فرهنگ

آماده سازی بسته های شب یلدا (بلندترین شب سال) در...

جشن یلدا (شب چله)

جشن یلدا (شب چله) بلندترین شب سال 1399-1400 مدرسه فرهنگ

celebration
آماده سازی بسته های شب یلدا♥️

آماده سازی بسته های شب یلدا♥️ 1399-9-28

جشن یلدای بچه های داستان نویسی

جشن یلدای بچه های داستان نویسی 1397-10-6- جشن یلدای بچه...

Mohammad Hossein Mohammadi
خانه ادبیات افغانستان

   پیشاچله سال گذشته در خانه ی ادبیات افغانستان 29...

celebration
جشن یلدا 1397

جشن یلدا 1397 مدرسه فرهنگ