ماهنامه آفتاب

باشگاه خبرنگاران
حضور تنها یک نماینده از افغانستان در نمایشگاه مطبوعات ایران

به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات و...