ناشرافغانستانی

محمدحسین محمدی

محمدحسین محمدی نویسنده، ناشر، ویراستار کارشناسی ارشد مدیر تولید تلویزیون...

ابراهیم شریعتی

ابراهیم شریعتی مدیر و بنیانگذار نشر عرفان در ایران رییس...

رضا خاوری

رضا خاوری مدیر انتشارات کودکانه در افغانستان

مراسم آغاز به کار نشر «آمو» ناشر تخصصی کتب افغانستان در ایران

در حاشیه سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نشر «آمو» ناشر...