نوشتار

Wishing Peace
برگه ی آرزوها….

برگه ی آرزوها- نویسنده مژگان نظری (معاون اجرایی مدرسه فرهنگ)...

wish paper
برگه آرزوی «زهره محمدی»

برگه آرزوی «زهره محمدی» «من آرزو دارم خیلی زود مدرسه...

برگه آرزوی سمیه رضایی

برگه آرزوی سمیه رضایی کلاس چهارم 99.07.18 سلام تمام آرزوی...

wish paper
برگه آرزوی «سهیلا نوروزی»

برگه آرزوی «سهیلا نوروزی» پایه دهم 1399.07.12 «انسان در هر...

wish paper
برگه آرزوی «زهرا امیری»

برگه آرزوی «زهرا امیری» پایه چهارم 1399.07.07 «من همیشه و...

wish paper
برگه آرزوی «احسان هاشمی» پایه هشتم

برگه آرزوی «احسان هاشمی» پایه هشتم 99.07.05 «دسترسی به سرعت...

wish paper
برگه آرزوی «رحمت ا…» پایه دوم

برگه آرزوی «رحمت ا...» پایه دوم «من آرزو دارم با...

wish paper
برگه آرزوی «زهرا»

برگه آرزوی «زهرا» 1399.07.02

برگه آرزوی «هستی حق بین» پایه پنجم

برگه آرزوی «هستی حق بین» پایه پنجم 99.06.20 «من در...

پیچَلَک در پیچَلَک

پیچَلَک در پیچَلَک- نویسنده نادر موسوی 1399-5-12 برادر دوستی قرار...

diary notes
دانایی

دانایی😊- نویسنده نادر موسوی 1399-3-11 امروز در میان فیلم های...

diary notes

سقف تالار وحدت   از برگه ی روزنوشت بانو واضحی،...

wish paper
برگه آرزوی «محمدالیاس بارکزای» پایه هفتم

  برگه آرزوی «محمدالیاس بارکزای» پایه هفتم 98.07.09 «من محمدالیاس...

Sajjad's wish paper
برگه ی آرزوی سجاد

  برگه ی آرزوی سجاد- نوشته نجمه یعقوبی- 19 مرداد...

farhang school
کاغذ جادویی کوچک سودمند

کاغذ جادویی کوچک سودمند- نویسنده نجممه یعقوبی (ناظم پیشین مدرسه)-...

let's write
برگه آرزو

  برگه آرزو سال تحصیلی 98-1397 دانش آموزان هنگام ثبت...

نوشته ی یادگاری شهربانو

نوشته ی یادگاری شهربانو- نویسنده نادر موسوی- 15 مهر ماه...

wish paper
برگه آرزوی «مهرین احمدی» پایه سوم

  برگه آرزوی «مهرین احمدی» پایه سوم 97.06.25 «آرزو دارم که...

برگه آرزوی «انارگل حسینی» پایه سوم

  برگه آرزوی «انارگل حسینی» پایه سوم 1397.06.04 «من دوست دارم...

برگه آرزوی «ظریف احمد حسینی» پایه سوم

برگه آرزوی «ظریف احمد حسینی» پایه سوم 1397.06.04 «من آرزو دارم...