وطندار

nader musavi
در هرات حس نمی‌کردیم خارج از ایران هستیم

نقد و بررسی کتاب وطن‌دار با موضوع مهاجران افغانستان در...

نمایشگاه کتاب
نشست نقد ادبی وطن دار

نشست نقد ادبی وطن دار؛ روایت ۲۸ افغانستانی از مهاجرت...

صبرا قاسمی

صبرا قاسمی مدیر و بنیانگذار مدرسه خودگردان معرفت در شهرستان...

وطندار
برنامه وطن‌دار

قسمت۱۳وطن دار آسیب شناسی مشکلات دانش آموزان مهاجر افغانستانی باحضور...

وطندار
وطن داران بی وطن!

  1395-9-6- امروز به دعوت برنامه وطندار رفته بودم استدیو...