کارگاه داستان نویسی

مژگان مشتاق

مژگان مشتاق نویسنده کودکان استاد کلاس های داستان نویسی مدرسه...

student workshop story
گلوله و چاکلت

گلوله و چاکلت- نویسنده نادر موسوی- 03-04-1399 امروز پس از...

story writing class
پروانه زرین

پروانه زرین- نویسنده نادر موسوی- 07-06-1398 علیرضا از هنرجویان کلاس...

student workshop
کارگاه داستان نویسی

  کارگاه داستان نویسی با سپاس از جناب حسین نوروزی...

کارگاه دانش آموزی
بانو مژگان مشتاق و دانش آموزان کلاس داستان نویسی

  بانو مژگان مشتاق و دانش آموزان کلاس داستان نویسی-...

نشست کتابخوانی و آموزش داستان نویسی

چهارشنبه 3-9-1395 - کتابخانه دبستان بانو "بیتا ترابی" نویسنده و...