کتاب

کتاب آمد

تحویل کتاب های درسی سال تحصیلی جدید آبان ماه 1401

Watandar
وطن دار

 وطن دار ❤️- نویسنده نادر موسوی- 29 آذر 1400 روز...

new educational year
بوی ماه مدرسه…

۱۴۰۰-۸-۸ بوی ماه مدرسه... دانش آموزان سال تحصیلی را با...

farhang school
ژاله ی کتابخوان

ژاله ی کتابخوان- نویسنده نادر موسوی_ 8 شهریور 1400 ژاله...

farhang school
باشگاه کتابخوانی مدرسه فرهنگ

باشگاه کتابخوانی تیر ماه 1400 بچه ها این روزها که...

smile
لبخند بزنیم!

لبخند بزنیم!😁- نویسنده نادر موسوی ۱۴۰۰-۴-۱۳ از بهمن پارسال گروه...

Hasti Barati
باشگاه کتابخوانی مدرسه فرهنگ

باشگاه کتابخوانی مدرسه فرهنگ هستی براتی پایه دوم ابتدایی خرداد...

Arman karimi
باشگاه کتابخوانی مدرسه فرهنگ

باشگاه کتابخوانی مدرسه فرهنگ آرمان کریمی پایه دوم دبستان خرداد...

books
سارا کتاب دارد

سارا کتاب دارد 1399-09-16

Text books
چشمه های خشک شده

چشمه های خشک شده- نویسنده مژگان نظری- 5 مهر ماه...

Janestan, Kabulestan
«جانستان، کابلستان»

«جانستان، کابلستان»- نویسنده نادر موسوی- اول اردیبهشت 1399 کتاب «جانستان،...

قسیم

1398-10-8- یادم هست سال نخست که به مدرسه آمده بود...

Dr. Arash Nasr Isfahani
درخانه برادر

1397-11-3-امروز کتاب «درخانه برادر» نوشته جناب دکتر آرش نصر اصفهانی...

در کوچه ی کتاب 😍

      1398-3-14- کتابها رسیده بودند، نصیر هم از...

کتاب و کتابخانه

1397-12-20-چند روز پیش بانو مهتاب شریفی مهمان بچه ها بودند،...

Reading book
ستاره؛ یک کتاب خوب

ستاره؛ یک کتاب خوب- نویسنده نادر موسوی 1397-10-28 به سفارش...

پاپیون زنی😍

1397-7-7- از بامداد، همکاران جشن پاپیون زنی داشتند روی کتابهای...

یاران دیرین کتاب

1397-2-21- امروز جنابان محمدی شاری، رجایی، حمزه واعظی، استاد مظفری...

book fair
گفتگو با شبکه ی افق

1397-2-17- گفتگو با شبکه ی افق درباره ی جايگاه کتاب...

Instructional Package of Creative Writing
واژه های دوستی

واژه های دوستی- نویسنده نادر موسوی 1396-3-29- مجموعه آموزشی داستان...