کرونا

جشن خودکار

جشن خودکار کلاس آنلاین و کلاس حضوری پایه سوم مدرسه...

Reading book
کتاب خوانی در قرنطینه

کتاب خوانی در قرنطینه- نویسنده گلی قاسمی (دانش آموز پیشین...

آمده بودند کتاب بگیرند.♥️

بال خواهم زد تا نگاه تو مي شوم زيبا، با...

آموزش مجازی
آموزش مجازی، مشکلات واقعی- عصر ایران

«هارون آرزو می‌کند هر چه زودتر روزهای سخت کرونایی تمام...

corona days
روزهای کرونا و تدریس مجازی

روزهای کرونا و تدریس مجازی- 24 تیر ماه 1399 روزهای...

دوباره مهر😍

1398-2-27- دیروز پس از نزدیک سه ماه شماری از بچه...

دوباره مهر

دوباره مهر 27 اردیبهشت 1399

روزنوشت♥️

1399-2-11- قرار شد به همه ی بچه ها بسته های...

quarantine
روزگار سخت

روزگار سخت 19 فروردین 1399 برای خواندن متن کلیک کنید

quarantine
روزگار سخت

1398-1-18- امروز هم با درماندگی رفتم دویدم. پس از دویدن...

corona
نامه ای به کرونا

1399-1-15- با وجود بسته شدن مدرسه و کلاسها اما خوشبختانه...

بسته بهداشتی

1398-28،29- با یاری دوستان خوب بچه ها و مدرسه، هشتاد...

farhang school
دیوار چین

دیوار چین برای خواندن بیشتر کلیک کنید