کلاس اولی

books
سارا کتاب دارد

سارا کتاب دارد 1399-09-16

نام نویسی
فصل شکوفه ها

فصل شکوفه ها- نویسنده نادر موسوی- اول بهمن ماه 1398...

نقل و نبات ها…

نقل و نبات ها- نوشته بانو مژگان نظری 1398-3-3- در...

نیلوفر

1398-3-4- اینها بچه های کلاس اولی هستند که چون دیر...

کلاس بانو حسنی

کلاس بانو حسنی- نویسنده نادر موسوی 1398-2-16 پس از ورزش...

ریحانه کلاس اولی و عینک جدیدش

1398-1-26- ریحانه کلاس اولی و عینک جدیدش

farhang school
گوشه ایی از نظافت کلاس یکمی های فسقلی

گوشه ایی از نظافت کلاس یکمی های فسقلی- نوشته بانو...

najme yaqubi
با بچه های ناز کلاس اولی

  با بچه های ناز کلاس اولی- نویسنده نجممه یعقوبی...

یک دقیقه در کلاس

یک دقیقه در کلاس😍 1397-7-14 دختران کلاس یکمی و بانو...

school anthem
ترانه دبستان فرهنگ توسط اسما

ترانه دبستان فرهنگ توسط اسما دانش آموز کلاس اولی- 6...

first grader student
سهیلا

سهیلا- نویسنده نادر موسوی 1397-2-31 بچه ها رفته بودند اما...

first graders
 دختران کلاس اولی

دختران کلاس اولی و روز گرفتن نگاره ی یادگاری شان،...

farhang school
نوروز

1395-12-21 نوروز برای بچه هاست.

خوردن آش و سرخوشی بچه های کلاس اولی😄😄

نزدیک بود آستین کتم را از جا بکنند، چندتایشان از...

first grader girls
زنگ شاهنامه خوانی

زنگ شاهنامه خوانی (دختران کلاس اولی)- 8 اسفند ماه 1395...

لبخند لب را زیباتر می کند…

شکیلا عبیدی دانش آموز کلاس اول دبستان فرهنگ. نوشته های...

milk
شیرخوارگی 😁😍😀

1395-11-4- از شنبه این هفته هر روز بامداد یک پاکت...

خواب دبستانی!

1395-7-16- بلال دانش آموز کلاس اول است. دیروز پس از...

Chamran Park
عکس برتر سال تحصیلی

عکس برتر سال تحصیلی پارک چمران- 26-1-1394 بچه های کلاس...

alphabet celebration
رفیق راه!

رفیق راه!- نویسنده نادر موسوی 1392-3-01 امتحانات بچه ها و...