کلاس اول

جشن آغاز سال تحصیلی کلاس اولی ها

جشن آغاز سال تحصیلی کلاس اولی های جدید بهمن ۱۴۰۱

farhang school
کلاس اولی های امسال

کلاس اولی های امسال 1400-8-19 امسال سیصد و هفتاد و...

goldane
گلدانه

🌱 نامش گلدانه است. اواخر آذر ماه بود که به...

پایه اول

پایه اول کلاس آنلاین و کلاس حضوری مدرسه فرهنگ بهمن...

name celebration
جشنِ “نام”

1399-10-15- در سال‌های گذشته و در چنین روزهایی، بچه ها...

online classes
گلهای پشمرده

گلهای پشمرده😅- نویسنده نادر موسوی 1399-05-03 چند روزی گلهای شانس...

first grade
دختران کلاس یکمی

دختران کلاس یکمی- نویسنده نادر موسوی- 28-07-1398 امسال نزدیک 70...

first grader

درست کردن صورتک 😍 ‌ بعداز درس دادن معلم از...

نام نویسی
فصل شکوفه ها

فصل شکوفه ها- نویسنده نادر موسوی- اول بهمن ماه 1398...

سایه ها

1398-7-23-کلاس اولی ها در حال کشیدن سایه هایشان😍 امروز دختران...

celebration
جشنِ “نام”

جشنِ "نام"- 1399 در سال‌های گذشته و در چنین روزهایی،...

farhang school
جشن الفبا

جشن الفبا- نویسنده نادر موسوی 1398-2-15 هنگامی که بچه های...

کلاس بانو حسنی

کلاس بانو حسنی- نویسنده نادر موسوی 1398-2-16 پس از ورزش...

farhang school
جشن دانایی

جشن دانایی- نویسنده نادر موسوی 1398-2-15 هنگامی که بچه های...

Amir Mohammad
اهلی شدن

1397-12-28- امیرمحمد آمده بود به همراه مادر و دو برادر...

farshad
فرشاد

1397-10-24- سرانجام فرشاد هم یاد گرفت نامش را بنویسد. 😍

farhang school
پَر، پَر، پَرنده

پَر، پَر، پَرنده یک روز خوب 16 دی ماه 1397

ززززز!

ززززز!- نویسنده نادر موسوی 1397-9-8 امروز رفتم سر چندتا از...

najme yaqubi
با بچه های ناز کلاس اولی

  با بچه های ناز کلاس اولی- نویسنده نجممه یعقوبی...

class
صدای گنجشک (چیو چیو)

صدای گنجشک (چیو چیو) شعر از محمدحسین محمدی کلاس درس...