آموزش و آموزش و آموزش

1396-5-12 – نشست ششم و پایانی کارگاه آموزش ریاضی
امروز دوره ی آموزش ریاضی با تدریس بسیار خوب جناب دکتر زارعی به پایان رسید. بچه ها بسیار خشنود بودند از شیوه ی آموزش نوآورانه ایشان.
جناب دکتر زارعی یکی از بهترین استادان آموزش درس ریاضی در آموزش و پرورش تهران هستند که چهار پنجشنبه پیاپی و از هشت و نیم تا یک پس ظهر به داوطلبان آموزگاری، چگونگی آموزش ریاضی به بچه ها را یاد دادند. مردی توانا، با دانش، روزآمد، شیک پوش و البته بسیار فروتن. در آغاز، هنگامی که دانست این دوره ها برای بچه های پناهجوی افغانستانی است با روی باز پذیرفتند که بیایند؛ با وجود اینکه سرشان بسیار شلوغ بود و چند آموزشگاه دیگر و مناطق آموزش و پرورش خواهان آموزش ایشان بودند.
امسال دوره های آموزش و کارورزی آموزگاران پربارتر و با هماهنگی بیشتری برگزار شد و می شود. دلشادم که با برگزاری این کارگاه هم، آموزگاران دبستان در آموزش ریاضی توانمندتر شده و می توانند دانش آموزان تواناتری پرورش دهند.
شادکام و تندرست و بهروز باشید جناب دکتر زارعی ارجمند؛ سپاسگزارم برای همه ی مهربانی ها و همدلی های تان در این چند روز و روزهای دیگر.🌹🍀🌻🐣
پ.ن: این نگاره را هم در پایان کلاس انداختیم که البته چندتن از کارورزان زودتر رفته و چند تن دیگر هم نیامدند روبروی دوربین.😊

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

photography class