امكان شناسايي مدارس خودگردان وجود ندارد

روزنامه اعتماد ملي – شماره 267، 1385/10/11

ايلنا: مديركل دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي آموزش و پرورش گفت: مدارس خودگردان عمدتاً به صورت مخفيانه فعاليت مي كنند، بنابراين امكان شناسايي كامل اين مدارس وجود ندارد.

غلامرضا كريمي مديركل دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي آموزش و پرورش گفت: فعاليت مدارس خودگردان غيرقانوني است زيرا مشخص نيست كه نظام آموزشي چه كشوري، در اين مدارس اجرا مي شود.

وي افزود: اگر مدرسه خودگرداني در كشور وجود داشته باشد بايد تعطيل شود و بخش قابل توجهي از اين مدارس نيز تعطيل شده اند. كريمي با تاكيد بر اينكه اگر مدرسه خودگردان در كشور باشد به صورت مخفيانه فعاليت مي كند، خاطرنشان كرد: اين امكان وجود ندارد كه براي شناسايي مدارس خودگردان اقدام به جست وجوي خانه به خانه كنيم اما اگر وجود مدرسه خودگردان در منطقه اي گزارش شود ناجا نسبت به تعطيلي مدرسه اقدام خواهد كرد. به گفته وي، بعضي از افغان ها كه تحصيلكرده هستند، اقدام به راه اندازي مدارس خودگردان كرده و از اين طريق منبع درآمدي براي خود ايجاد مي كنند. وي يادآور شد: در حال حاضر، امكان ادامه تحصيل در كشور براي افغان ها وجود دارد و اين افراد مي توانند در مدارس عادي ما ثبت نام كنند. مديركل دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي آموزش و پرورش افزود: برخي از افغان ها به دليل ناآگاهي، فرزندان خود را در مدارس خودگردان ثبت نام مي كنند، در حالي كه شيوه آموزش در اين مدارس تاييد نشده است. وي تصريح كرد: وزارت كشور با هماهنگي نيروي انتظامي نسبت به تعطيلي مدارس خودگردان اقدام مي كند و مردم مي توانند وجود اين مدارس را به اداره كل اتباع وزارت كشور يا دفتر همكاري هاي علمي بين المللي آموزش و پرورش اطلاع دهند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

nader musavi