برگه آرزوی «انارگل حسینی» پایه سوم

برگه آرزو

 

برگه آرزوی «انارگل حسینی» پایه سوم

1397.06.04

«من دوست دارم معلم شوم و به بچه های افغانستان درس بدم و به آن ها بگویم شما الان بزرگ شدید، به حرف معلم گوش بدهید. من آرزو دارم مدیر مدرسه شوم و بچه ها را ثبت نام کنم و به بچه ها بگویم به حرف مدیر گوش بدهید. من دوست دارم یک کتابخانه ی بزرگ داشته باشم. خدایا من دوست دارم به حرف معلم گوش بدهم.

من تلاش میکنم درس بخوانم و بچه های افغانستان خوب درس بخوانند تا معلم شان از آن ها راضی باشد، و به آن ها بگویم خوب درس بخوانید تا در آینده بزرگ شوید و هیچ کس به شما حرفی نزند».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

letter
Wishing Peace