برگه آرزوی «کلثوم مافی»

برگه آرزو

برگه آرزوی «کلثوم مافی» پایه دوم ابتدایی

«من آرزو دارم که دکتر بشوم که به مردم بیمار کمک کنم و آن ها را درمان کنم من همیشه دوست داشتم که دکتر بشم و مردمان بیمار را کمک کنم و دوست دارم آرایشگر بشم و موهای مامانم، آبجی و داداشم را درست کنم».

1399-1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

letter
Wishing Peace