بعضی زخم ها

بعضی زخم ها (شعر و طرح) الیاس علوی، چاپ اول 1399

 

 

بخت يار

من در فرارودم
در تهرانم
بلخم
كاشغرم
تو كجايي؟
كجايي تو؟

در طياره ي زمانم من
و در دلم مردي است
با بمبي در دل و بمبي در دست
زنداني يي هستم كه زندان بانش پوسيده است.

شعر افغانستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu