حلیمه هزاره‌دیبا

حلیمه هزاره‌دیبا

مدیر پیشین مدرسه خودگردان صاحب الزمان در پاکدشت

مدیر فعلی مجتمع آموزشی رشید خلیلی در کابل

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

ali madad rezvani