خداحافظ گل سوری

خداحافظ گل سوری (مجموعه شعر)، قهار عاصی/ چاپ اول زمستان 1397

 

 

بخشی از کتاب را می خوانید:

 

مرد
بر لب رود شبانگاه تمام
ماه يك زمزمه ي تنهايي است
بر سر كوه سحرگاه مدام
آفتاب آيت تكرار شدن
در ميان،
چشمه سرودي است گدازنده و تلخ
در ميان،
سنگدلي است،
گفتني دار و خموش
جنگل اما مردي است
پاي تا سر شاعر
سرفراز و عاصي
جنگل اما …

شعر افغانستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu