درد هر کس به خودش مربوط است

عفیف باختری

درد هر کس به خودش مربوط است، عفیف باختری/ چاپ اول بهار 1399

بخشی از کتاب

درد بودن چگونه دردي هست؟
تلخي منحصر به فردي هست
خاطر از چيست قاب بي تصوير؟
روي آيينه خاك و گردي هست
هر كه را لايق جمال خودش
سوي آيينه روي كردي هست
سايه ها مي روند و مي آيند
در خيابان هواي سردي هست
لاجرم در چنين جهنم سرد
زندگي طفل كوچه گردي هست
كودكي با جبين چين خورده
يا در آيينه پيرمردي هست؟
سوي خود هر چه باز مي گردم
باز آواز «بازگرد!»ي هست
گُل سرخي اگر نيافته ايم،
تحفه ي عشق، برگ زردي هست

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu