در جست و جوی صبح

در جست و جوی صبح (گزیده اشعار)- براتعلی فدایی هروی

چاپ نخست: زمستان 1398 – شامل غزل ها، مخمس ها، رباعی ها و دوبیتی ها

 

 

بخشی از کتاب

ناله ی شبگیر

نشنود تا چند گيتى ناله ي شبگير ما
محو شد ز آيينه ي دوران مگر تصوير ما
تا كجا آواره آخرملت مظلوم ما
تا به كى غلتان به خاك و خون جوان و پير ما
ما به هر كشور ذليل و خوار و سرگردان و ليك
كشور ما پايكوب دشمن خنزير ما
سالها تاريخ شأن و شوكت افغان زمين
در جهان آمد، گواهى هست عالمگير ما
قرن ها اندر پى آزادى دين و وطن
رفت از مشرق به مغرب شعله ي شمشير ما
ما همان نسليم كاستعمار پير انگليس
در صف پيكار آمد كمترين نخچير ما
با همه نيروى آتش زاى خود عفريت شرق
گشت حيران و زبون از نعره ي تكبير ما
ما پى آزادى دين و وطن برخاستيم
راست مى نايد به الفاظ دگر تعبيرما

                  ***

شعر افغانستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu