دکتر سید جعفر احمدی

دکتر سید جعفر احمدی

دکترای روانشناسی از دانشگاه اصفهان

مدیر پیشین موسسه بهروان در استان قم

استاد دانشگاه ربانی در کابل

مدیر و موسس روانشناسی بهروان در کابل

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

ali madad rezvani