دکتر مرضیه شریفی

دکتر مرضیه شریفی

سردبیر ماهنامه منظر مجله ی ویژه زنان افغانستان

رییس پیشین شورای سرپرستی مدارس خودگردان در تهران

فارغ التحصیل دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

بنیان گذار مجتمع آموزشی خودگردان ثارالله (سال تاسیس 1373)

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

ali madad rezvani