سبزه ها

سبزه ها- 1399-1398

این دومین سالی است که بچه ها پیش از نوروز درون کفش های کهنه شان سبزه و دانه ی نارنج می کارند. ایده کاشت چمن و دانه ی نارنج درون کفش های کهنه ی بچه ها را از دیدن یک چکمه که درونش سبزه روییده بود گرفتم. همه ی کارهای کاشت را خود بچه ها انجام داده بودند. خاک ها را از بوستان روبرو آوردند و دانه های چمن و نارنج را هم با دستان خودشان کاشتند. حس تجربه ی کاشت و دیدن سبز شدن دانه ی کاشته شده یکی از ناب ترین حس های زندگی است. این حس خوب را دو سال است که با بچه های مان تجربه می کنیم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط