غچی غچی بهار شد

ترانه های عامیانه افغانستانغچی غچی بهار شد (مجموعه ترانه های عامیانه افغانستان برای کودکان)

گردآوری: محمدحسین محمدی

تصویرگر: علی مومنی

چاپ دوم بهار 1395

 

غچی غچی بهار شد

وقت گل انار شد

 

بیا بیا جال کو

دَه جای پارسال کو

تخم بتی زود زود

تخمه زیر بال کو

 

غچی غچی بهار شد

وقت گل انار شد

 

خس و خاشه جم کو

جالته ماکم کو

چوچه بکش خوبش

غچ غچته کم کو

غچی غچی بهار شد

وقت گل انار شد

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu