فرناز غیاثی

فرناز غیاثی

دانش آموز سابق مدرسه خودگردان فرهنگ

دانشجوی سال دوم حقوق و علوم سیاسی

آموزش آموزگار با متدهای جدید درسی

عضو تیم فوتبال بانوان افغانستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

ali madad rezvani