مهندس علی یعقوبی

مهندس علی یعقوبی

فارغ التحصیل متالوروژی دانشگاه صنعتی شریف

مربی و عضو گروه آموزشی ویلیام گلسر

مدیر پیشین مجتمع آموزشی رهیار دانش

نویسنده و شاعر

استاد دوره های تربیت معلم در مجتمع آموزشی فرهنگ

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

ali madad rezvani