مهندس مژگان نظری

مهندس مژگان نظری

مدیر شیفت دختران مدرسه خودگردان فرهنگ

گوینده و خبرنگار برنامه رادیویی پارسی‌گویان در رادیو ایران

مسئول بخش مددکاری مدرسه از سال 1388

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

ali madad rezvani