نشانی های بی نشان

نشانی های بی نشان گزیده شعرهای سرور دهقان- چاپ اول زمستان 1398

شامل غزل ها، مثنوی ها،قصیده ها و ترجیع بند

آنکه از سر خبرش نیست ز دستار مپرس
عشق پرورده چه داند که چه ننگ است و چه نام؟
من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد
پس از این دم من و زاهد نه علیک و نه سلام
سر ما و سر ساقی، رخ و ما و رخ دوست
دم ما و دم مینا، لب ما و لب جام

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu