نشست کارورزی

نشست کارورزی
1398-6-7

 نشست کارورزی امروز با تدریس بانو کشاورز، مدرس توانای آموزش و پرورش در مورد اصول برنامه نویسی، روش تدریس فارسی و ریاضی با سه روش مجسم، نیمه مجسم و مجرد

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

elmer