پادشاهی اندوه

پادشاهی اندوه (مجموعه شعر)، سیدضیا قاسمی

شامل غزل ها، سپید و نیمایی- چاپ اول: زمستان 1397

 

بخشی از کتاب/ غزل تماشا

 

به اين درخت ببين! ساعتى شكوفا باش!
رها شو از سر و تن، چشم شو! تماشا باش!
پرندگان رها را ببين! تو هم پلكى
براى پرزدن از خويشتن مهيا باش!
حواس خويش به جادوى بادها بسپار
بپوش جامه اى از آفتاب، زيبا باش!
در اين زمانه كه هر كس جزيره اى تنهاست
قبول كن كه كسى با تو نيست، تنها باش!
جدا شو يك نفس از اين جهانِ جنگ و جنون
به عمق رود ببين، بىخيال دنيا باش!
درخت هاى پرنده، پرنده هاى عجيب
به ذهن خويش سفر كن! به شهر رؤيا باش!
چه نغمه اى است! به آواز سنگ گوش بده!
چه محشرى است! مقيم سكوت گلها باش!

 

 

شعر افغانستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu