پارچه نوشته

۱۳۹۱-۳-۸- در سالهای گذشته، پایان سال بچه ها چاپ دست خود و نیز نوشته ای را روی پارچه ی سفید به یادگار می گذاشتند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

shoes grass
bell of friendship