لوازم التحریر

بوی ماه مهر

در آغاز سال تحصیلی با همراهی و یاری شما برای کودکان کار و مادر سرپرست نوشت افزار و کیف مدرسه فراهم می شود.

80%
درصد دونیت برای پروژه

آمار پوشش پروژه

بوی ماه مدرسه

با نزدیک شدن فصل بازگشایی مدرسه ها برای کودکانی که توانایی تهیه نوشت افزار را ندارند با یاری و همراهی شما نوشت افزار و کیف تهیه می شود.

آموزش حق همه ی کودکان است.

Bag
Bag
Bag
Bag
Bag
Bag
Bag
bag
Bag
Bag
Bag
previous arrow
next arrow
Bag
Bag
bag
Bag
Bag
Bag
previous arrow
next arrow

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

farhang school
nader musavi
فراخوان پوشاک نوروزی