پریسا پرنیان

پریسا پرنیان

متولد تهران – ایران

دانش‌آموخته‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدرس دوره های توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

نویسنده کتاب‌های:

شاه زابلستان و ماه کابلستان

آن خوب است آن بد است

یک پیمان با خورشید

همکاری با:

گروه فرهنگی پارسنامه و رادیو نیستان – رادیو پل

دانش آموز پیشین این مدرسه (مدرسه فرهنگ)

-مدیر برنامه ریزی و نظارت مجتمع آموزشی فرهنگ و برنامه ریزی انتشارات آمو

-مدیر تیم رسانه ای و فضای مجازی مجتمع آموزشی فرهنگ و خانه کودکان آفتاب

تیم ما

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط