پوشاک نوروزی

هر ساله با نزدیک شدن عید نوروز با مهر و یاری شما برای کودکان کار و مادرسرپرست رخت و لباس نو مهیا می شود.

80%
در ضد دونیت برای پروژه

آمار پوشش پروژه

دست های ما مهربان با هم

با همراهی شما هر ساله شب های عید یک دست پوشاک نو (پیراهن، شلوار و کفش) برای کودکان کار و مادر سرپرست فراهم می شود.

پوشاک نوروزی
پوشاک نوروزی
پوشاک نوروزی
پوشاک نوروزی
پوشاک نوروزی
پوشاک نوروزی
مددکاری
مددکاری
مددکاری
مددکاری
مددکاری
مددکاری
مددکاری
مددکاری
مددکاری
مددکاری
مددکاری
مددکاری
مددکاری
پوشاک نوروزی
پوشاک نوروزی
پوشاک نوروزی
پوشاک نوروزی
پوشاک نوروزی
پوشاک نوروزی
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
previous arrow
next arrow
پوشاک نوروزی
پوشاک نوروزی
پوشاک نوروزی
پوشاک نوروزی
پوشاک نوروزی
پوشاک نوروزی
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
کفش
previous arrow
next arrow

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

farhang school
nader musavi
بسته ی غذایی