کتابخانه ای شد جانِ جان!

امروز هم به کمک همکاران کتابخانه را مرتب کردیم.کتابهای دریافتی از نمایشگاه کتاب در قفسه ها چیده شد. یک سمت کتابخانه با نقاشی ها و نوشته های هر صنف که قاب شده اند تزیین شد و دیوار سمت دیگر هم با نقاشی های بچه ها که در جشن آغاز همین سال تحصیلی روی پارچه کشیده بودند. قسمتی از سالن هم با کاردستی ها و لباسهای وطنی که بچه ها آورده بودند نمایشگاهی کوچک درست شد. در وسط هم سفره ی هفت سین پهن شد. امسال به خاطر عدم اسقبال بچه ها و همنیطور زحمت زیادش سمنک درست نکردیم اما در عوض دو گونی بوسراق یا خجور یا به قول یکی از همکاران خجول درست کردیم با شکلهای عجیب و غریب و به چه خوشمزگی!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

nader musavi