کتابخانه ی خانه ی کودکان

1392-11-6 – زنگ کتابخوانی بچه های ابتدایی
پس از مدتها تلاش، کتابخانه ی مدرسه با مسوولیت خانم محمدی یکی از همکاران علاقه مند و پرتلاش رسماً گشایش یافت. اگرچه از همان ابتدای سال تحصیلی بچه ها کتاب می گرفتند و کتابخانه مورد استفاده بود. اما از امروز با نظم و انضباط بیشتری کتابخانه مرود استفاده ی بچه ها قرار گرفت هرچند هنوز هم نیاز به کار زیادی دارد. بچه ها با شوق و ذوق زیادی قفسه ها را گشته و کتابهای مورد علاقه ی خود را انتخاب می کردند. به کمک تعدادی از دوستان خوب و نشر پنجره و همینطور نمایشگاه یاد یار مهربان کتابخانه نسبتاً متنوع و جذاب شده است که البته هنوز تلویزیون کم دارد و برای خرید آن هم نیازمند حمایت و کمک دوستان هستیم که به زودی هم از دوستان دنیای مجازی و البته حقیقی کمک خواهیم خواست تا دیده شود که آیا غیر از «لایک» می توانند دستی هم به جیب ببرند یا خیر!!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

farhang school
جایزه IREAD