کتابخوانی با همراهی نویسنده کودکان و نوجوانان جناب پیام ابراهیمی

1395-9-1- کتابخوانی با همراهی نویسنده کودکان و نوجوانان جناب پیام ابراهیمی در کتابخانه دبستان

با سپاس از بانو تهمینه حدادی که مهربانی کرده و دبستان بچه های ما را هم در هفته کتابخوانی در لیست حضور نویسندگان کودکان و نوجوان قرار دادند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

elmer
photography class
teacher workshop