گزارش فرهنگ پرس- نادر موسوی: ادبیات افغانستان برای کتاب‌خوانان ایرانی بسیار جذاب است

 

ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻗﻠﯽ زاده-ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮﻫﻨﮓ

۱۳۹۸ ﺛﻮر ۹

نادر موسوی، مدیرمسئول انتشارات آمو، نماینده و مسئول انتشارات تاک در تهران و سردبیر مجله کودکان آفتاب، همزمان با سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از کتابهای انتشارات آمو، رونمایی کرده است. انتشارات آمو در حال حاضر در حوزه ادبیات و شعر افغانستان، فعالیت دارد و به گفته آقای موسوی، این حوزه در ایران، مخاطبین بسیاری دارد.
آقای موسوی، در گفتوگو با خبرگزاری فرهنگ افغانستان، اظهار داشت: «نشر آمو، ناشر تخصصی شعر و ادبیات افغانستان، برای نخستین بار است که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، با ۴۰ عنوان کتاب، اشتراک میکند.»
آقای موسوی، گفت: «در دو سال گذشته که من به نمایندگی از انتشارات تاک در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، شرکت کرده بودم؛ متوجه شدم که دوستان ایرانی ما خواهان ادبیات داستانی افغانستان هستند و ادبیات افغانستان برای کتابخوانان ایرانی، بسیار جذاب است و میتوان گفت ۷۰ فیصد از خریداران کتاب ما، خوانندگان ایرانی هستند.»
مدیرمسئول انتشارات آمو، گفت: «اکثر نویسندگان کتابهای ما، روایتهای خودشان را نوشتهاند. آوارگی، فقر، جنگ، دوری و اندوه را تجربه کردهاند و نوشتههای آنها بر اساس تجربیات گرانبهای خودشان است و به همین دلیل است که خوانندگان را جذب می کنند. برای مثال کتاب معروف بادبادک باز خالد حسینی، برگرفته از تجربیات شخصی آقای حسینی است. دل کندن از سرزمین و رفتن و آوارگی را تجربه کرده است و این مسئله شعر و ادبیات داستانی افغانستان را ممتاز میکند.»
نماینده انتشارات تاک، گفت: «انتشارات تاک، امسال با حدود ۱۶۸ عنوان کتاب و انتشارات آمو نیز با ۴۰ عنوان کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، حضور دارد.» وی درخصوص غرفه خانه کودکان افغانستان در این نمایشگاه، گفت: «خانه کودکان افغانستان، بیشتر بازتابدهنده فعالیتهای مجتمع آموزشی فرهنگ است و تلاش داریم اینجا برای کودکانی که بیسرپرست یا بدسرپرست هستند و نیازمند پشتیبانی برای آموزش هستند؛ بتوانیم برایشان حامی پیدا کنیم تا بتوانند با خیال آسوده تر درس بخوانند و هیچ کودکی به خاطر فقر و نداری پشت درهای مدرسه نماند.
مدیرمسئول انتشارات آمو، در پاسخ به چرایی عدم حضور این انتشارات در بخش ناشران عمومی، گفت: «متاسفانه امسال کوتاهی از خودمان بود و ممانعتی جهت حضور انتشارات آمو در بخش ناشران عمومی، وجود نداشت. اگرچه مخاطبین کتابهای ما از محل غرفه های ما اطلاع دارند، ولی محل غرفهها نسبت به سال گذشته بدتر شده است. از این جهت ما بسیاری از مخاطبین اتفاقی خود را از دست دادهایم. چرا که ما تعدادی مخاطبین ثابت داریم و بخش دیگر مخاطبین اتفاقی هستند که بهطور اتفاقی کتابها را میبینند و مشتری دائمی میشوند.»
سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، با شعار «خواندن و توانستن» و با حضور ۹ ناشر افغانستانی و بیش از ۱۷۰۰ عنوان کتاب از جمله انتشارات عرفان، سعید، تاک، آمو، صبح امید، کودکانه، واژه، بنیاد اندیشه، احراری و خانه کودکان آفتاب، از ۴ الی ۱۴ ثور در مصلی امام خمینی شهر تهران در حال برگزاری است.
گفتنی است که در حاشیه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در غرفه انتشارات تاک و آمو، جشن امضا و دیدار با نویسندگان و شاعران حاضر در ایران نیز انجام می شود.

نادر موسوی_ ادبیات افغانستان برای کتاب_خوانان ایرانی بسیار جذاب است – فرهنگ پرس

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

nader musavi