گفتگو با جهان صنعت: مهر امسال مهربان تر بود

یادداشت امروز در روزنامه جهان صنعت در باره ی آموزش کودکان مهاجر افغانستانی«مهر امسال مهربان تر بود.»

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

nader musavi