آموزش کودکان مهاجر

سال های دور از نیمکت

روزنامه همشهری سال‌های دور از نیمکت تعداد بچه‌های افغانستانی حاضر...

our students
نازنین

نازنین- نویسنده نادر موسوی- 21 خرداد ماه 1401 داخل دفتر...

nader musavi
کتابخانه مدرسه

کتابخانه مدرسه- نویسنده نادر موسوی- 9 فروردین ماه 1401 یلدا...

farhang school
ویژه‌نامه‌ی طلیعه با موضوع «تحصیل دانش‌آموزان افغانستانی»

ویژه‌نامه‌ی طلیعه با موضوع «تحصیل دانش‌آموزان افغانستانی» فرهنگ، امید و...

Alef (A sound in Persian) like Ab (Water), like Aftab (The sun)
آ مثل آب آ مثل آفتاب…

آ مثل آب آ مثل آفتاب... 26 بهمن 1400 این...

Zohre Hashemi
کلاس برخط و حضوری پایه اول

کلاس برخط و حضوری پایه اول دی ماه 1400

Miss hasani
کلاس های برخط و حضوری پایه اول

کلاس های برخط و حضوری پایه اول دی ماه 1400

farhang school
بازگشایی مرکز آموزشی سواد دی در مدرسه فرهنگ

بازگشایی مرکز آموزشی سواد دی در مدرسه فرهنگ در این...

Opening "Savad D" educational program in Farhang School
بازگشایی مرکز آموزشی سواد D (داناک) در مدرسه فرهنگ

بازگشایی مرکز آموزشی سواد D (داناک) در مدرسه فرهنگ کودکان...

farhang school
واحد جدید مدرسه ی ما

1400-11-5 واحد جدید دیکته ی کلاس دوم🤗🥰

farhang school
این روزها

  این روزها- نوشته افسانه اسماعیلی- 12 دی ماه 1400...

first grader students
کلاس اولی های امسال مدرسه فرهنگ

کلاس اولی های امسال مدرسه فرهنگ سال تحصیلی 1401-1400 23...

student workshop
کلاس آموزشی عکاسی

کلاس آموزشی عکاسی مدرسه فرهنگ 16 آذر 1400

farhang school
شوق نوشتن

شوق نوشتن- نوشته افسانه اسماعیلی- ۸ آذر ۱۴۰۰ خیلی از...

School anthem
ترانه مدرسه♥️

ترانه مدرسه♥️🙋- نویسنده نادر موسوی- 6 آذر 1400 شش سال...

farhang school
پاها!

1400-8-29  پاها... بانگی از دور مرا می خواند لیک پاهایم...

قهرمانان کوچک

قهرمانان کوچک❤️- 19 آبان ماه 1400 محمد طیب کلاس اولی...

مصاحبه با نادر موسوی
مستند کابلستان نادر موسوی مدیر مدرسه خودگردان افغانستانی فرهنگ

مستند کابلستان نادر موسوی مدیر مدرسه خودگردان افغانستانی فرهنگ شبکه...

farhang school
کلاس اولی های امسال

کلاس اولی های امسال 1400-8-19 امسال سیصد و هفتاد و...

Immigrant’s school
مدرسه مهاجرین

مدرسه مهاجرین- نویسنده محبوبه محمدی- 10 آبان ماه 1400 بعد...