آباد می شوی تو!

سرود مدرسه فرهنگ- نویسنده نادر موسوی

26 دی ماه 1395

آباد می شوی تو
هم با تلاش و کوشش…
امروز وقتی رسیدم پشت در بچه ها در حال خواندن ترانه دبستان بودند. اندکی ایستادم و گوش دادم، بسیار لذت بخش بود شنیدن آواز بچه ها که با انرژی و هم آوا می خواندند.
به پایان ترانه که نزدیک شدند وارد شدم و این تکه فیلم را گرفتم.

“باهم بیا بخوانیم
آواز دوستی را
در آسمان میهن
پرواز دوستی را …
باهم بیا بسازیم
فردای دیگری را
با صلح و مهربانی
دنیای بهتری را …”

به امید افغانستانی آباد با کودکانی شاد و باسواد.

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط