آبی تر از آسمان!

مدرسه فرهنگ

آبی تر از آسمان!- نویسنده نادر موسوی

1395-06-10

این روزها درگیر رنگ آمیزی دبستانیم برای سال آموزشی پیش رو.
امسال زودتر از هر سالی آماده سازی دبستان را آغاز کرده ایم، دوستانی هم قول همکاری داده اند امید که بهترین سال را برای بچه ها داشته باشیم.
این فرتور را هم دوست ارجمندم جناب نوروزی انداختند روبروی در دبستان و البته گفتند باید بیشتر خم شوی که زمانه زمانه ی ملق بازی است!!!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط