آرزوی دیرینه!

آرزوی دیرینه!

آرزوی دیرینه!
1392-2-17 دستهای بچه های کلاس پنجم
قسم خورده ام اگر روزی روزگاری دستم رسید رنگ سیاه بیرق افغانستان را با رنگ آبی آسمانی عوض کنم و همچنین نام افغانستان را که مانند نقش شتر دو کوهانه با هیچ وزن و قافیه و ردیفی برابر نمی شود و در هیچ نظم و نثری نمی گنجد تغییر دهم!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط