آغاز مهر ما

مدرسه فرهنگ
1396-7-15- دبستان دانش و دوستی
دیروز سرانجام دبستان باز شد و بچه ها آمدند سر کلاس و درس شان.
در و دیوار دبستان و کلاسها بسیار زیباتر شده بود و بچه ها شاد و خندان آمدند، گفتگو کردیم، شیرینی خوردیم، بچه ها جایزه گرفتند، نگاره های زیبا انداختیم به یادگار و در پایان زنگوله ی دبستان را هم نواختیم که آوای دلنشین اش همراه با آواز خنده و شادمانی بچه ها تا آسمان رفت و بی گمان فرشته گان هم لبخند زدن و شاد شدند از شادمانی بچه ها. 😍

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط